BIM i Landskabet

BIM i Landskabet var en stor succes. 47 fremmødte til et arrangement med fokus på de udfordringer alle, der enten skal til at tegne landskab i 3D, eller allerede er i gang, sidder med eller kommer til at stifte bekendskab med

Oplægsholderne og publikum var meget bevidste om at fremtiden bringer nogle udfordringer som skal adresseres, der blev nysgerrigt spurgt ind til blandt andet hvordan de håndterede skitsering, samt faseskift og koteringer i landskab, når der tegnes i 3D.

Oplægsholderne lagde meget vægt på alle de fordele de havde fået ud af at overgå til 3D i stedet for traditionelle 2D tegninger, bl.a. andet et bedre samarbejde med andre faggrupper, samt bedre workflow og tidsbesparelser i egne teams.

Derudover blev der diskuteret templates, kompetanceløft af medarbejdere, best practice, vidensdeling, samt typekodninger, og kommende informations niveauer fra BIM i Landskab, som er tværfagligt samarbejde mellem 13 firmaer der udspringer fra Aarhus.

Vi i styregruppen sætter meget stor pris på opbakningen, og ser meget frem til kommende arrangementer henover året.

 

About the Author: admin