Velkommen til BIM CPH

Med nye krafter, og et nyt år vil BIM CPH gøre mere for at fungere som bindeled i mellem de forskellige aktører i byggebranchen omkring det digitale. I første omgang bliver det BIM i landskab, og derefter følger 5 arrangementer mere i løbet af året. Der kommer flere informationer om kommende arrangementer løbende. Vi ser meget frem til at nogle fantastiske oplægsholdere, samt en udvidelse af netværket.

BIM i Landskabet

BIM i Landskabet var en stor succes. 47 fremmødte til et arrangement med fokus på de udfordringer alle, der enten skal til at tegne landskab i 3D, eller allerede er i gang, sidder med eller kommer til at stifte bekendskab med Oplægsholderne og publikum var meget bevidste om at fremtiden bringer nogle udfordringer som skal […]

Read More

Arrangementer i 2018

Der vil i alt blive afholdt 6 netværksmøder i København, alle med forbundne temaer de første 3 vil omhandle alt det uden ombygninger, bl.a. landskab og infrastruktur. Møder vil foregå den første torsdag, med få undtagelser i følgende måneder: Marts April Juni August (anden torsdag) oktober November (sidste Torsdag) Kig her på hjemmesiden under Events […]

Read More

Under ombygning

2018-02-21 Kære Brugere på BIM CPH Hjemmesiden er under udvikling og der kan forekomme fejl som vil blive rettet hurtigst muligt. Vi arbejder på at lave nogle tilmeldings moduler der vil gøre det nemmere for både brugere og styregruppe ift. kommende arrangementer.      

Read More